STERYDY ANABOLICZNE TO OBECNIE NAJSKUTECZNIEJSZY ŚRODKI POWODUJĄCE PRZYROST TKANKI MIĘŚNIOWEJ. DZIAŁAJĄ ONE BEZPOŚREDNIO NA WZROST TKANKOWY, ZAWIERAJĄ HORMONY LUB POCHODNE HORMONÓW (SUBSTANCJE STERUJĄCE PRZEMIANAMI USTROJOWYMI) KTÓRYCH OBECNOŚĆ ODBIERANA JEST PRZEZ ORGANIZM JAKO JEDNOZNACZNY SYGNAŁ DO WZROSTU MIĘŚNI.

Dlaczego ludzie stosują sterydy?

 Istnieją cztery główne powody. Pierwszy z nich to potrzeba osiągania przyrostu masy ciała w tempie niemożliwym fizjologicznie, może to wynikać z niecierpliwości, potrzeby zwiększenia własnej wartości (rosnę szybciej niż koledzy), wyznaczenia sobie nierealnego celu (do wakacji muszę wyglądać jak zawodnik). Zachowania takie często obserwuje się u osób początkujących.
Drugi powód to brak postępów u osób średniozaawansowanych. Wynika on często z niedostatecznej wiedzy na temat współczesnych metod treningowych i programów suplementacyjnych. Jak wynika z sondaży znaczna część ćwiczących trenuje mało efektywnie, tzn. dysponując odpowiednią wiedzą mogłaby, nie zwiększając czasu treningu i nakładów, osiągać znacznie lepsze rezultaty.
W obydwu przypadkach decyzji o stosowaniu sterydów często towarzyszy słaba znajomość zagadnienia oraz możliwości alternatywnych.
Trzecią grupą osób decydujących się na sterydy są kulturyści wyczynowi, którzy osiągnęli już biologiczne granice rozwoju swej muskulatury a doping jest ich świadomym wyborem zdobywania przewagi nad rywalami za wszelką cenę.
 Czwarta grupa "sterydowych kuracjuszy" to ludzie rzeczywiście chorzy. Osoby z genetycznymi wadami lub niewydolnym układem wydzielania wewnętrznego (gospodarka hormonalna). Zasadniczo to dla nich właśnie produkuje się sterydy. Ci ludzie nie mają wiele do stracenia, gdyż skutki uboczne stosowania hormonów są i tak mniejsze niż następstwa patologicznego funkcjonowania ich gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Jak to działa?

Mechanizm wymuszania wzrostu mięśni poprzez trening jest procesem kompleksowym.

W skrócie wygląda tak:

1. trening (uszkodzenie mięśni)
2. układ nerwowy (przesyłanie sygnałów)
3. podwzgórze-przysadka (sterowanie gruczołami wydzielającymi hormony)
4. działanie hormonów anabolicznych: pobudzenie transportu aminokwasów i ich
    zwiększony wychwyt przez tkanki, wzmożona synteza i gromadzenie białek
    w mięśniach (anabolizm).
5. wzrost tkanki mięśniowej

Trzeba dodać, że każdy z tych etapów przebiega w sposób fizjologicznie optymalny tzn. organizm zna swoje zasoby i możliwości oraz ew. wady i według tych danych dostosowuje strukturę przedstawionego procesu.
Podanie sterydów anabolicznych jest zewnętrzna ingerencja w cały proces. Chociaż obecność hormonów pociągnie za sobą wszelkie procesy od pkt. 4, z oczekiwanym wzrostem mięśni łącznie, to jednak nie wystąpią wymienione procesy poprzedzające. Wymuszanie wzrostu mięśni poprzez ingerencję hormonalną zaburzy cykl wydzielania wewnętrznego w zdrowym organizmie. I tu pojawia się istotny problem. O ile u osób chorych trudno mówić o wywołaniu zaburzeń - ich organizm i tak funkcjonuje wadliwie. O tyle u zdrowej osoby przyjmowanie sterydów grozi zmniejszenie potencjalnych możliwości rozwoju.

Konkretnie:

podawanie hormonów powoduje ograniczenie wydzielania hormonów własnych (proces dostosowawczy), co spowoduje, że po zaprzestaniu kuracji hormonalnej nasze naturalne uwarunkowania hormonalne będą bardzo ubogie. Dodatkowy zakres interakcji i powiązań przyczynowo skutkowych w gospodarce hormonalnej jest na tyle złożony (i nie do końca poznany), że trudno powiedzieć czy kiedykolwiek powrócimy do uwarunkowań wzrostowych sprzed kuracji.

hormonalne wymuszenie bezwzględnego wzrostu mięśni może powodować niepożądane zmiany np. wzrost mięśnia sercowego bez rozszerzenia naczyń krwionośnych. Może też naruszać hierarchie w gospodarce zasobami np. skierowanie obecnego w organizmie białka do wzrostu mięśni kosztem funkcjonowania innych organów.

możemy również "niechcący" pobudzić dziedziczne skłonności (np. nowotworowe), których rozwój, przy normalnym funkcjonowaniu, organizm skutecznie powstrzymywał.
Prócz tych zjawisk dochodzą szeroko opisywane w literaturze skutki wynikające z samej toksyczności ww. środków dla wątroby, układu krwionośnego i wielu innych.
Czy jest coś pośredniego?
 

Tak. Nad tym właśnie pracują specjaliści od suplementów. Oczywiście jest to typowy kompromis: mniejsza skuteczność, w zamian za brak skutków ubocznych i nieinwazyjne działanie. Suplementacja sportowa jest dziedziną, która faktycznie się rozwija a jej osiągnięcia są wymierne i dostrzegalne. Obecnie efektywność treningu siłowego z suplementacją może być nawet dwukrotnie wyższa niż bez niej.

Lista anabolików steroidowych (zabronionych środków dopingujących)

Androisoxazol
Androstandiol
Androstanolon i pochodne
Androstendiol
Androsteron
Bolandiol
Bolasteron
Bolazin
Boldenon
Bolenol
Bolmantalat
Chlordrolone
Chloroxydienon
Chloroxymesteron
Clostebol i pochodne
Cloxotestosteron
Dihydrochlorometylotestosteron
Dimetyloandrostanolon
Drostanolon
Enestebol
Etylestrenol
Fluoxymesteron
Formebolon
Furazabol
Hexoxymestrol
Hydoxystenozol
Mebolazin
Mesabolon
Mestanolon
Mesterolon
Metandienon
Metenolon i pochodne
Metandriol i pochodne
Metylandrostandiol
Metylnortestosteron
Metyltestosteron
Metribolon
Miboleron
Nandrolon i pochodne
Norboleton
Norclostebol
Noretandrolon
Oxandrolon
Oxymesteron
Oxymetholon
Penmesterol
Prasteron i pochodne
Propetandrol
Quinbolon
Silandron
Stanozolol
Stenbolon
Testosteron i pochodne
Tibolon
Tiomesteron
Trenbolon i pochodne
Trestolone

Sterole roślinne

W klasyfikacji chemicznej do sterydów zaliczają się także związki pochodzenia roślinnego - sterole, ponieważ zawierają one rdzeń steranowy z grupą wodorotlenową w pozycji 3 oraz łańcuch boczny w pozycji 17. Nie są to jednak sterydy anaboliczne w takim rozumieniu jak wymienione wyżej, zakazane związki, choć można ich użyć do produkcji tych substancji (np. kortykosterydów). Sterole w naturalnej postaci są dozwolone w sporcie a ich używanie nie powoduje skutków ubocznych. Sterole to analogi hormonów ludzkich, są prekursorami hormonów sterydowych w organizmie, hamują syntezę prostaglandyn, polepszają samopoczucie.

Sterole roślinne w internecie:

opracowania dr Henryka Różańskiego
portal farmaceutyczno-medyczny
wortal żywieniowy

sterydy
Inhibitory aromatazy

Aromataza to naturalny proces zmniejszania aktywności własnego testosteronu i obniżania jego poziomu. Istnieją metody powstrzymywania aromatazy a za tym doprowadzania do wyższego poziomu testosteronu, przez wpływanie na jego regulację. Działania takie mogą być wywoływane składnikami farmaceutycznymi lub naturalnymi (ekstrakty roślinne). Ostatnie reakcje RDA (amerykański odpowiednik władz sanitarnych) eliminowały z rynku nawet naturalne produkty, których działanie miało na celu tłumienie aromatazy (Novedex, Clomed itp). W Europie restrykcyjnie podchodzi się do środków syntetycznych, natomiast wciąż rozwijana jest fitoterapia i jej osiągnięcia w stymulacji hormonalnej. Polska jest prekursorem jeśli chodzi o użycie chalkonów buteinowych - najskuteczniejszych, naturalnych inhibitorów aromatazy.

Inhibitory aromatazy w internecie:

zagadnienie aromatazy (S.Ambroziak)
porównanie naturalnych inhibitorów aromatazy (S.Ambroziak)
opracowanie dotyczące buteiny i chalkonów (S.Ambroziak)

PROHORMONES – prohormony XX-go wieku i obecne.

Do roku 2004 funkcjonowały w Stanach Zjednoczonych związki syntetyczne nie objęte zakazem sprzedaży, nazywane potocznie „prohormonami”. Wcześniejsze ustawodawstwo wymieniało nazwy zakazanych związków a prohormony były jakby nowszymi sterydami - nie objętymi tym wykazem. Produkty te będące w istocie sterydami anabolicznymi zostały zakazane nowszym aktem, który zabronił sprzedaży wszelkich substancji pokrewnych z testosteronem z wyłączeniem DHEA i żeńskich estrogenów. W ten sposób ustawodawca uciął możliwość twórczego syntezowania prohormonów, wykluczając wszystko, co miałoby związek z testosteronem niezależnie od składu. Należy zauważyć, że obecnie to właśnie w USA restrykcje są najsurowsze, gdyż substancje taki traktowane są tam normatywami przewidzianymi dla narkotyków.

Nie ma zatem możliwości produkowania w USA suplementów powiązanych z testosteronem. Dziś mianem prohormonów określa się legalne środki oparte na związkach uzyskanych z roślin (ekstraktach). W celach marketingowych w opisach używa się głównie chemicznie brzmiące nazwy związków naturalnie występujących w użytej roślinie.

Rodzi się pytanie - CO ZAWIERAJĄ DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY S-DROL, M-DROL, HALODROL, methasteron ITP. PRODUKTY REKLAMOWANE WCIĄŻ JAKO PÓŁLEGALNE PROHORMONY? Skoro nie mogą już zawierać tego co dawniej, z całą pewnością nie ma tam rzeczy, które wymieniają ich opisy. Potwierdzają to badania dostępne na stronach amerykańskich władz sanitarnych, w produkcie z napisem S-DROL były jedynie niedeklarowane substancje. Od wielu lat nazwy takie są używane przez niekompetentnych oferentów. Fałszowane produkty z nazwami kojarzonymi z poprzednim ustawodawstwem mogą zawierać zatem wszystko, co nieuczciwy sprzedawca uzna za intratne a do czego akurat ma dostęp, dlatego tak ważne jest zaufanie do oferenta - jego osoby. Sam twórca prohormonów - Patrick Arnold dziś oferuje produkty na bazie ekstraktów.

Polskojęzyczny serwis informacji o prohormonach

Sterydy anaboliczne wymienione w amerykańskim akcie z 2004 r.

`(i) androstanediol--
       `(I) 3b,17b-dihydroxy-5a-androstane; and
       `(II) 3a,17b-dihydroxy-5a-androstane;
`(ii) androstanedione (5a-androstan-3,17-dione);
`(iii) androstenediol--
       `(I) 1-androstenediol (3b,17b-dihydroxy-5a-androst-1-ene);
       `(II) 1-androstenediol (3a,17b-dihydroxy-5a-androst-1-ene);
       `(III) 4-androstenediol (3b,17b-dihydroxy-androst-4-ene); and
       `(IV) 5-androstenediol (3b,17b-dihydroxy-androst-5-ene);
`(iv) androstenedione--
       `(I) 1-androstenedione ([5a]-androst-1-en-3,17-dione);
       `(II) 4-androstenedione (androst-4-en-3,17-dione); and
       `(III) 5-androstenedione (androst-5-en-3,17-dione);
`(v) bolasterone (7a,17a-dimethyl-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one);
`(vi) boldenone (17b-hydroxyandrost-1,4,-diene-3-one);
`(vii) calusterone (7b,17a-dimethyl-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one);
`(viii) clostebol (4-chloro-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one);
`(ix) dehydrochloromethyltestosterone (4-chloro-17b-hydroxy-17a-methyl-androst         -1,4-dien-3-one);
`(x) *1-dihydrotestosterone (a.k.a. `1-testosterone') (17b-hydroxy-5a-androst         -1-en-3-one);
`(xi) 4-dihydrotestosterone (17b-hydroxy-androstan-3-one);
`(xii) drostanolone (17b-hydroxy-2a-methyl-5a-androstan-3-one);
`(xiii) ethylestrenol (17a-ethyl-17b-hydroxyestr-4-ene);
`(xiv) fluoxymesterone (9-fluoro-17a-methyl-11b,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
`(xv) formebolone (2-formyl-17a-methyl-11a,17b-dihydroxyandrost-1,4-dien-3-one);
`(xvi) furazabol (17a-methyl-17b-hydroxyandrostano[2,3-c]-furazan);
`(xvii) 13a-ethyl-17a-hydroxygon-4-en-3-one;
`(xviii) 4-hydroxytestosterone (4,17b-dihydroxy-androst-4-en-3-one);
`(xix) 4-hydroxy-19-nortestosterone (4,17b-dihydroxy-estr-4-en-3-one);
`(xx) mestanolone (17a-methyl-17b-hydroxy-5a-androstan-3-one);
`(xxi) mesterolone (1a-methyl-17b-hydroxy-[5a]-androstan-3-one);
`(xxii) methandienone (17a-methyl-17b-hydroxyandrost-1,4-dien-3-one);
`(xxiii) methandriol (17a-methyl-3b,17b-dihydroxyandrost-5-ene);
`(xxiv) methenolone (1-methyl-17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-one);
`(xxv) methyltestosterone (17a-methyl-17b-hydroxyandrost-4-en-3-one);
`(xxvi) mibolerone (7a,17a-dimethyl-17b-hydroxyestr-4-en-3-one);
`(xxvii) 17a-methyl-*1-dihydrotestosterone (17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androst                -1-en-3-one) (a.k.a. `17-a-methyl-1-testosterone');
`(xxviii) nandrolone (17b-hydroxyestr-4-en-3-one);
`(xxix) norandrostenediol--
       `(I) 19-nor-4-androstenediol (3b, 17b-dihydroxyestr-4-ene);
       `(II) 19-nor-4-androstenediol (3a, 17b-dihydroxyestr-4-ene);
       `(III) 19-nor-5-androstenediol (3b, 17b-dihydroxyestr-5-ene); and
       `(IV) 19-nor-5-androstenediol (3a, 17b-dihydroxyestr-5-ene);
`(xxx) norandrostenedione--
       `(I) 19-nor-4-androstenedione (estr-4-en-3,17-dione); and
       `(II) 19-nor-5-androstenedione (estr-5-en-3,17-dione;
`(xxxi) norbolethone (13b,17a-diethyl-17b-hydroxygon-4-en-3-one);
`(xxxii) norclostebol (4-chloro-17b-hydroxyestr-4-en-3-one);
`(xxxiii) norethandrolone (17a-ethyl-17b-hydroxyestr-4-en-3-one);
`(xxxiv) oxandrolone (17a-methyl-17b-hydroxy-2-oxa-[5a]-androstan-3-one);
`(xxxv) oxymesterone (17a-methyl-4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-one);
`(xxxvi) oxymetholone (17a-methyl-2-hydroxymethylene-17b-hydroxy                -[5a]-androstan-3-one);
`(xxxvii)
stanozolol (17a-methyl-17b-hydroxy-[5a]-androst-2-eno[3,2-c]-pyrazole);
`(xxxviii) stenbolone (17b-hydroxy-2-methyl-[5a]-androst-1-en-3-one);
`(xxxix) testolactone (13-hydroxy-3-oxo-13,17-secoandrosta-1,4-dien-17-oic                 acid lactone);
`(xl) testosterone (17b-hydroxyandrost-4-en-3-one);
`(xli) tetrahydrogestrinone (13b,17a-diethyl-17b-hydroxygon-4,9,11-trien-3-one)
`(xlii)
trenbolone (17b-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one);